Seachtain na Gaeilge at Moran & Bewley’s Hotels

Posted:

Fully Irish, family-owned hotel group, Moran Hotel Group, supporting Seachtain na Gaeilge

4 – 17 March 2013

Irish, family owned hotel group Moran HotelsBewley’s Hotels have been announced as the official hotel partner for Seachtain na Gaeilge which takes place from 4 – 17 March.

The group’s four Dublin hotels in Ballsbridge, Leopardstown, Newlands Cross and Dublin Airport will all be supporting Seachtain na Gaeilge by encouraging their staff to use the ‘cúpla focail’ in their daily dealings with guests. All guests arriving at the hotels will be greeted with a great big ‘Céad míle fáilte’, and staff will assist all interested guests in learning some key Irish phrases.

The set menus and the early bird menus in the Brasserie restaurant in each hotel will be translated into Irish for the two weeks, with some helpful Irish phrases printed on them, so all guests will get a chance to try their hand at ordering ‘as Gaeilge’. The Brasserie restaurants in Bewley’s Hotels already support Irish by ordering from Irish businesses and local suppliers where possible. They are committed to providing choices for diners increasingly concerned with where their food comes from and how it impacts on the environment and their very popular 100% Fully Irish Breakfast features only 100% traceable Irish produce.

Seachtain na Gaeilge will be running from 4 – 17 March with Irish language events taking place all around Ireland and further afield for its duration! It’s a celebration of our Irish language and culture and whether you are a fluent speaker, a first time learner, young or old, you can take part & enjoy the language! Full list of events on www.snag.ie!

Bewley’s Hotel Group is part of Moran & Bewley’s hotel group, Ireland’s largest group of independently owned and operated hotels with properties in Dublin, London, Cork, Manchester and Leeds. Each of the hotels is conveniently located for speedy access to city centres, airports, plus major cultural and tourist attractions, which makes a Moran & Bewley’s Hotels the perfect choice for those travelling for business or pleasure.

AS GAEILGE:

Tá Bewley’s Hotel, óstán clainne faoi úinéireacht lánghaelach, an-bhródúil as tacaíocht a thabhairt do “Sheachtain na Gaeilge”.

 

Fógraíodh Bewley’s Hotels, grúpa óstáin clainne i gcomhpháirtíocht  go hoifigiúil le Seachtain na Gaeilge ón 4-17ú Márta, 2013.

Beidh na ceithre Óstán i nDroichead na Dothra, Baile na Lobhar, Crosaire na Tailte Nua agus Aerfort Bhaile Átha Cliath, ag tabhairt tacaíochta do Sheachtain na Gaeilge le spreagadh a thabhairt dá fhoireann oibre pé cúpla focail atá acu a úsáid go laethúil le cuairteoirí. Cuirfear céad míle fáilte chroíúil roimh na cuairteoirí agus má tá suim acu roinnt Gaeilge a fhoghlaim agus iad ag fanacht i Bewleys, cabhróidh an fhoireann leo roinnt abairtí as Gaeilge a chleachtadh.

Aistreofar  Biachlár Socruithe agus Biachlár Luath go Gaeilge don choicís ar fad le habairtí Gaeilge laethúil ionas go mbeidh na cuairteoirí i ndán triail a bhaint as ordú as Gaeilge. Ceannaítear earraí agus seirbhísí  ó chomhlachtaí agus eagraíochtaí  gaelacha nuair is féidir, agus tugann na hÓstáin Brasserie tacaíocht do gach rud gaelach. Tá siad tiomanta le roghanna a thabhairt do chuairteoirí le suim acu I gcúlra a gcuid bia agus an tionchar ar an dtimpeallacht. Níl ach táirgí 100% inrianaithe le fáil i mbricfeasta cáiliúil Bewleys; an ‘An Bricfeasta 100% Gaelach’

Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 4 – 17 Márta agus imeachtaí Gaeilge ar siúl timpeall na hÉireann agus níos faide i gcéin lena linn! Is ceiliúradh í ar theanga agus ar chultúr na Gaeilge agus is cuma más cainteoir líofa tú, foghlaimeoir nua, má tá tú óg nó aosta, is féidir leatsa páirt a ghlacadh agus sult a bhaint as an teanga! Liosta imeachtaí ar www.snag.ie!

Tá Bewleys Hotel Group páirteach le grúpa Óstáin Moran & Bewley’s, an grúpa is mó faoi úinéireacht neamhspleách d’Óstáin in Éirinn agus Óstáin i mBaile Átha Cliath, Londain, Corcaigh, Manchain agus Leeds faoin a gcúram.

Tá na hóstáin go léir suite gairid do lár na cathracha agus na haerfoirt agus taobh le hionaid mhóra cultúrtha agus turasóireachta.  Is iad Óstáin Moran & Bewleys an rogha is fearr do thaisteal ar ghnó nó ar spraoi dá bharr san.